ADDVCO

adduco
Uppslagsord
addūcō -ere -dūxī -ductum
Definition
föra till, infinna sig med
Ordklass
Verb: 3e konjugationen -ō
Semantisk grupp
Befallningsverb
Frekvens
886
Swedish