ADDO

addo
Uppslagsord
addō -dere -didī -ditum
Definition
lägga till
Ordklass
Verb: 3e konjugationen -ō
Semantisk grupp
Umgänge
Frekvens
433
Swedish