ACCEDO_1

accedo
Uppslagsord
accēdō -cēdere -cessī -cessum
Definition
gå till, närma sig, tillkomma
Ordklass
Verb: 3e konjugationen -ō
Semantisk grupp
Rörelse
Frekvens
614
Swedish