AC_1/AC_2

ac
Uppslagsord
ac
Definition
och, och dessutom; simul ac: så snart som
Ordklass
Konjunktion
Semantisk grupp
Konjunktioner/adverb
Frekvens
36
Swedish