ABEO_1

abeo
Uppslagsord
abeō -īre -iī -itum
Definition
gå sin väg, försvinna
Ordklass
Verb: oregelbundet
Semantisk grupp
Rörelse
Frekvens
553
Swedish