AB

a
Uppslagsord
ā ab abs
Definition
från, av (+ abl)
Ordklass
Preposition
Semantisk grupp
Plats
Frekvens
21
Swedish