Headword Definiţii Parte de vorbire Grup semantic Clasificarea frecvenţei Sortează descrescător
dō dare dedī datum a da Verb: conjugarea I Viaţă socială 28
vocō -āre a chema Verb: conjugarea I Vorbire/Oratorie 158
parō -āre a pregăti, a procura, a dobândi; parātus -a -um, pregătit, pregătită Verb: conjugarea I Making/Doing 160
putō -āre a socoti, a considera, a crede Verb: conjugarea I Educaţie/Cunoaştere 166
stō stāre stetī statum a sta Verb: conjugarea I Viaţă şi Fiinţă 168
amō -āre a iubi; amāns -ntis m./f.: amant Verb: conjugarea I Iubire 219
servō -āre a păzi, a salva Verb: conjugarea I Familia 289
negō -āre a tăgădui, a refuza Verb: conjugarea I Vorbire/Oratorie 294
mūtō -āre a schimba Verb: conjugarea I Making/Doing 315
iuvō iuvāre iūvī iūtum a ajuta; a încânta, a face plăcere Verb: conjugarea I Viaţă socială 390
errō -āre a rătăci, a greşi Verb: conjugarea I Călătorie 402
optō -āre a alege Verb: conjugarea I Trăsături de Personalitate/Caracteristici 417
praestō -stāre -stitī -stitum a fi mai presus, a întrece, a dovedi Verb: conjugarea I Alte simţuri 423
temptō -āre a încerca, a ispiti Verb: conjugarea I Making/Doing 430
laudō -āre a lăuda Verb: conjugarea I Viaţă socială 435
exspectō -āre a privi, a aştepta Verb: conjugarea I Vedere 442
occupō -āre a lua în stăpânire, a cuceri; a o lua înainte (+ infin.) Verb: conjugarea I Război şi Pace 472
spectō -āre a privi la, a considera Verb: conjugarea I Vedere 473
cōgitō -āre a gândi, a cugeta Verb: conjugarea I Educaţie/Cunoaştere 515
dubitō -āre a se îndoi, a şovăi Verb: conjugarea I Educaţie/Cunoaştere 521
properō -āre a se grăbi Verb: conjugarea I Mişcare 537
rogō -āre a întreba Verb: conjugarea I Vorbire/Oratorie 551
iūdicō -āre a judeca, a hotărâ Verb: conjugarea I Dreptate 565
agitō -āre a mâna, a goni, a mişca Verb: conjugarea I Verbe de comandă/control 578
sonō sonāre sonuī sonitum a suna, a răsuna Verb: conjugarea I Alte simţuri 583
imperō -āre a porunci, a ordona Verb: conjugarea I Război şi Pace 602
dōnō -āre a dărui (+ ac. persoană şi abl. Lucru) Verb: conjugarea I Viaţă socială 606
exīstimō -āre a crede, a considera Verb: conjugarea I Educaţie/Cunoaştere 613
spērō -āre a spera Verb: conjugarea I Emoţii 648
vetō -āre vetuī vetītum a întârzice Verb: conjugarea I Verbe de comandă/control 665
superō -āre a depăşi, a întrece, a învinge Verb: conjugarea I Război şi Pace 668
appellō -pellāre a numi, a se adresa, a chema Verb: conjugarea I Viaţă socială 700
pugnō -āre a lupta Verb: conjugarea I Violenţă 708
vacō vacāre a goli, a avea timp de, a fi lipsit de Verb: conjugarea I Măsură 724
cōnstō -stāre -stitī a stărui; constat, este un lucru clar că (+ ac. şi infin.) Verb: conjugarea I Vorbire/Oratorie 731
cūrō -āre a se îngriji, a se ocupa (+ ac.) Verb: conjugarea I Iubire 743
damnō -āre a condamna Verb: conjugarea I Dreptate 751
ōrō -āre a se ruga Verb: conjugarea I Religie 755
intrō -āre a intra Verb: conjugarea I Mişcare 766
probō -āre a aproba, a fi de acors; a convinge pe cineva (dat.) de ceva (ac.) Verb: conjugarea I Verbe de comandă/control 784
peccō -āre a răni Verb: conjugarea I Dreptate 792
revocō -āre a chema înapoi, a a chema din nou Verb: conjugarea I Viaţă socială 813
portō -āre a purta o sarcină Verb: conjugarea I Măsură 853
certō -āre a decide prin competiţie; a lupta, a rivaliza Verb: conjugarea I Atletism 864
turbō -āre a tulbura, a răscoli, Verb: conjugarea I Vorbire/Oratorie 868
vītō -āre a evita, a ocoli Verb: conjugarea I Viaţă socială 881
comparō -āre a pregăti, a prepara; a compara Verb: conjugarea I Afaceri/Bani 890
dēsīderō -āre a dori, a cere Verb: conjugarea I Iubire 892
celebrō -āre a frecventa, a practica, a sărbători Verb: conjugarea I Oraş 893
iūrō -āre a depune jurământ; iūs iūrandum, jurământ Verb: conjugarea I Dreptate 896
labōrō -āre a lucra; a suferi, a fi strâmtorat Verb: conjugarea I Afaceri/Bani 900
narrō -āre a povesti, a relata Verb: conjugarea I Vorbire/Oratorie 910
interrogō -āre a pune o întrebare (+ ac.) Verb: conjugarea I Vorbire/Oratorie 953
fugō -āre a pune pe fugă Verb: conjugarea I Călătorie 957
creō -āre a crea; a alege Verb: conjugarea I Making/Doing 978
indicō -āre a arăta, a face cunoscut Verb: conjugarea I Vorbire/Oratorie 980