Headword Definiţii Parte de vorbire Grup semantic Clasificarea frecvenţei Sortează descrescător
et şi Conjuncţie Conjuncţii/Adverbe 1
sum esse fuī futūrum a fi, a exista; viitor infinitiv = fore, imperfect conjunctiv = forem for essem Verb: neregulat Viaţă şi Fiinţă 2
quī quae quod cine, care, ce Pronume Pronume/Interogative 3
que şi (sufix enclitic) Conjuncţie Conjuncţii/Adverbe 4
in în, pe (+ abl.); în, spre (+ ac.) Prepoziţie Loc 5
nōn nu Adverb Conjuncţii/Adverbe 6
hic haec hoc acesta, aceştia Pronume Pronume/Interogative 7
ille illa illud acela Pronume Pronume/Interogative 8
tū tuī tibi tē tu (sg.) Pronume Pronume/Interogative 9
cum cu (prep. + abl.); când, de când, deşi (conjuncţie + conj.) Prepoziţie Conjuncţii/Adverbe 10
ego meī mihi mē eu, mie, pe mine Pronume Pronume/Interogative 11
is ea id el, ea Pronume Pronume/Interogative 13
ad la, până la, spre (+ac.) Prepoziţie Loc 14
ut, utī ca (+ indic.); astfel încât (+ conj.); (în întrebări) în ce fel, cum; (exclam.) în ce măsură! Cum! Adverb Conjuncţii/Adverbe 15
dacă Conjuncţie Conjuncţii/Adverbe 16
sui sibi sē/sēsē el însuşi, ea însăşi, ei înşişi, ele însele Pronume Pronume/Interogative 17
omnis -e tot/toată, ca un întreg Adjectiv: declinarea a III-a Măsură 18
nec şi nici măcar nu; nici...nici; → neque Conjuncţie Conjuncţii/Adverbe 19
sed însă Conjuncţie Conjuncţii/Adverbe 20
ā ab abs de la (+abl.) Prepoziţie Loc 21
ipse ipsa ipsum el însuşi, ea însăşi Pronume Pronume/Interogative 22
possum posse potuī a putea, a fi capabil Verb: neregulat Making/Doing 23
aut sau Conjuncţie Conjuncţii/Adverbe 24
māgnus -a -um mare Adjectiv: declinarea I şi declinarea a II-a Măsură 25
ex, ē de la (+ abl.) Prepoziţie Loc 26
suus -a -um al său, a sa Adjectiv: declinarea I şi declinarea a II-a Pronume/Interogative 27
dō dare dedī datum a da Verb: conjugarea I Viaţă socială 28
quam cum?; (după un comparativ) decât Adverb Pronume/Interogative 29
per prin (+ac.) Prepoziţie Loc 30
videō vidēre vīdī vīsum a vedea Verb: conjugarea a II-a Vedere 31
faciō facere fēcī factum a face Verb: conjugarea a III-a -iō Making/Doing 32
dīcō dīcere dīxī dictum a spune; causam dīcere, a pleda o cauză; diem dīcere, a fixa o zi Verb: conjugarea a III-a Vorbire/Oratorie 33
iam acum; deja Adverb Timp 34
atque şi în plus; (după comparative) decât; simul atque, de îndată ce; → ac Conjuncţie Conjuncţii/Adverbe 35
ac şi în plus; (după comparative) decât; simul ac, de îndată ce; → atque Conjuncţie Conjuncţii/Adverbe 36
alius -a -ud altul, alta; ālias: altădată Adjectiv: declinarea I şi declinarea a II-a Pronume/Interogative 37
rēs reī f. lucru (rēs pūblica, stat, republică, naţiune; rēs familiāris, proprietate, estate; rēs mīlitāris, arta războiului; rēs novae, revoluţie) Substantiv: declinarea a V-a Viaţă şi Fiinţă 38
habeō habēre habuī habitum a avea, a deţine Verb: conjugarea a II-a Alte simţuri 39
animus -ī m. spirit, minte Substantiv: declinarea a II-a Viaţă şi Fiinţă 40
meus -a -um al meu, a mea Pronume Pronume/Interogative 41
deus -ī m.; dea -ae f. zeu; zeiţă Substantiv: declinarea a II-a Religie 42
multus -a -um multă, multă; multō, de departe Adjectiv: declinarea I şi declinarea a II-a Măsură 43
tuus -a -um al tău, a ta Adjectiv: declinarea I şi declinarea a II-a Pronume/Interogative 44
ferō ferre tulī lātum a purta, a duce, a suporta Verb: neregulat Verbe de transport 45
de la, despre, referitor la (+ abl.) Prepoziţie Loc 46
ca nu cumva Conjuncţie Conjuncţii/Adverbe 47
manus -ūs f. mână; grup de oameni Substantiv: declinarea a IV-a Trupul 48
nūllus -a -um niciunul, niciuna, nimeni Adjectiv: declinarea I şi declinarea a II-a Pronume/Interogative 49
nunc acum Adverb Timp 50
nōs nostrum/nostrī nōbīs nōs noi Pronume Pronume/Interogative 51
noster nostra nostrum al nostru, a noastră Pronume Pronume/Interogative 52
ūnus -a -um unu, una Adjectiv: declinarea I şi declinarea a II-a Măsură 53
diēs diēī m./f. zi Substantiv: declinarea a V-a Durată 54
nihil, nīl nimic Substantiv: nedeclinabil Măsură 55
tum or tunc atunci Adverb Timp 56
enim pentru, într-adevăr Conjuncţie Pronume/Interogative 57
tamen cu toate acestea, încă Conjuncţie Conjuncţii/Adverbe 58
īdem eadem idem acelaşi Pronume Pronume/Interogative 59
rēx rēgis m. rege Substantiv: declinarea a III-a Oraş 60
nam or namque pentru, într-adevăr, cu adevărat Conjuncţie Conjuncţii/Adverbe 61
locus -ī m. loc; loca (n. pl.) regiune Substantiv: declinarea a II-a Geografie 62
veniō venīre vēnī ventum a veni Verb: conjugarea a IV-a Mişcare 63
inter între, printre; în timpul (+ ac.) Prepoziţie Loc 64
pars partis f. parte Substantiv: declinarea a III-a Măsură 65
volō velle voluī a vrea, a dori Verb: neregulat Emoţii 66
etiam de asemenea, chiar Adverb Conjuncţii/Adverbe 67
bonus -a -um bun, bună Adjectiv: declinarea I şi declinarea a II-a Trăsături de Personalitate/Caracteristici 68
agō agere ēgī āctum a face, a acţiona Verb: conjugarea a III-a Verbe de comandă/control 69
terra -ae f. pământ Substantiv: declinarea I Pământ şi Apă 70
pater patris m. tată, strămoş Substantiv: declinarea a III-a Familia 71
neque şi nu, nici; neque ... neque, nici ... nici; → nec Conjuncţie Conjuncţii/Adverbe 72
domus -ūs f. casă, locuinţă Substantiv: declinarea a IV-a Casă 73
at însă, însă şi Conjuncţie Conjuncţii/Adverbe 74
corpus corporis n. trup Substantiv: declinarea a III-a Trupul 75
quoque de asemenea Conjuncţie Conjuncţii/Adverbe 76
aliquis -quae -quod cineva, ceva; si quis, si quid: oricine, orice Pronume Pronume/Interogative 77
tōtus -a -um tot, toată Adjectiv: declinarea I şi declinarea a II-a Măsură 78
sīc în acest fel, astfel; sīc ... ut: în acelaşi fel în care Adverb Conjuncţii/Adverbe 79
hīc aici; hinc: de aici Adverb Loc 80
iste ista istud al tău, a ta; adv. istīc sau istūc: acolo; istinc: de acolo Pronume Pronume/Interogative 81
urbs urbis f. oraş Substantiv: declinarea a III-a Oraş 82
petō petere petīvī petītum a căuta, a urmări Verb: conjugarea a III-a Mişcare 83
iubeō iubēre iussī iussum a ordona, a porunci Verb: conjugarea a II-a Dreptate 84
vir virī m. bărbat Substantiv: declinarea a II-a Oameni 85
bellum -ī n. război Substantiv: declinarea a II-a Război şi Pace 86
vīta -ae f. viaţă Substantiv: declinarea I Viaţă şi Fiinţă 87
homō hominis m. fiinţă umană Substantiv: declinarea a III-a Oameni 88
tempus -oris n. timp Substantiv: declinarea a III-a Timp 89
magis mai mult Adverb Conjuncţii/Adverbe 90
prīmus -a -um primul, prima Adjectiv: declinarea I şi declinarea a II-a Timp 91
ubi unde Adverb Loc 92
hostis -is m./f. străin, duşman Substantiv: declinarea a III-a Război şi Pace 93
an sau (în întrebări); utrum ... an: dacă ... sau Conjuncţie Conjuncţii/Adverbe 94
mors mortis f. moarte Substantiv: declinarea a III-a Viaţă şi Fiinţă 95
tam atât, atât de mult Adverb Conjuncţii/Adverbe 96
eō īre iī/īvī itum a merge Verb: neregulat Mişcare 97
arma -ōrum n. pl. arme Substantiv: declinarea a II-a Război şi Pace 98
superus -a -um situat, situat deasupra; superior Adjectiv: declinarea I şi declinarea a II-a Religie 99
nisi, nī dacă nu, cel puţin Conjuncţie Conjuncţii/Adverbe 100
vincō vincere vīcī victum a cuceri Verb: conjugarea a III-a Război şi Pace 101
pōnō pōnere posuī positum a aşeza, a pune, a instala Verb: conjugarea a III-a Verbe de transport 102
dum în timp ce (+ indic.); până ce (+ conj.); având în vedere că (+ conj.) Conjuncţie Timp 103
sine fără (+ abl.) Prepoziţie Prepoziţii non direcţionale 104
tantus -a -um atât, atâta; (ca pronume) o asemenea cantitate, atât de mult; tantī, atât de valoros, de o asemenea valoare Adjectiv: declinarea I şi declinarea a II-a Măsură 105
teneō -ēre -uī tentum a ţine, a păstra Verb: conjugarea a II-a Alte simţuri 106
causa -ae f. cauză, motiv; causā + genitiv, de dragul Substantiv: declinarea I Vorbire/Oratorie 107
sequor sequī secūtus sum a urma Verb: deponent Mişcare 108
crēdō crēdere crēdidī crēditum a crede Verb: conjugarea a III-a Educaţie/Cunoaştere 109
accipiō -cipere -cēpī -ceptum a primi Verb: conjugarea a III-a -iō Viaţă socială 110
virtūs -ūtis f. virtute, valoare, bărbăţie Substantiv: declinarea a III-a Trăsături de Personalitate/Caracteristici 111
ante înainte, înainte de (adv. and prep. + ac.) Prepoziţie Timp 112
quaerō -rere -sīvī -sītum a căuta, a cere Verb: conjugarea a III-a Educaţie/Cunoaştere 113
mittō mittere mīsī missum a trimite Verb: conjugarea a III-a Verbe de comandă/control 114
vīs f. forţă (ac.) vim, (abl.) vī; (pl.) vīrēs, putere Substantiv: declinarea a III-a Război şi Pace 115
amor -ōris m. iubire Substantiv: declinarea a III-a Iubire 116
caelum -ī n. cer, ceruri Substantiv: declinarea a II-a Aer şi Foc 117
sub sub, aproape de (+ac. Sau abl.) Prepoziţie Loc 118
nox noctis f. noapte Substantiv: declinarea a III-a Durată 119
ita astfel Adverb Conjuncţii/Adverbe 120
rēgnum -ī n. regat, domnie Substantiv: declinarea a II-a Geografie 121
populus -ī m. popor Substantiv: declinarea a II-a Oraş 122
autem şi mai mult, însă, oricum Conjuncţie Conjuncţii/Adverbe 123
caput capitis n. cap Substantiv: declinarea a III-a Trupul 124
mare -is n. mare Substantiv: declinarea a III-a Pământ şi Apă 125
quīdam quaedam quoddam cineva, un anume Pronume Pronume/Interogative 126
māter mātris f. mamă Substantiv: declinarea a III-a Familia 127
prō pentru, în numele, în legătură cu (+abl.) Prepoziţie Prepoziţii non direcţionale 128
quisquis quidquid oricine, oricare Pronume Pronume/Interogative 129
vōs voi; (gen.) vestrum/vestrī, (dat./abl.) vōbīs, (ac.) vōs Adjectiv: declinarea I şi declinarea a II-a Pronume/Interogative 130
capiō capere cēpī captum a cuceri, a lua Verb: conjugarea a III-a -iō Război şi Pace 131
quia deoarece Conjuncţie Conjuncţii/Adverbe 132
dūcō dūcere dūxī ductum a conduce; uxōrem dūcere, a se căsători Verb: conjugarea a III-a Verbe de comandă/control 133
ergō prin urmare Conjuncţie Conjuncţii/Adverbe 134
nōmen -inis n. nume Substantiv: declinarea a III-a Viaţă socială 135
quidem cu siguranţă, cel puţin Adverb Conjuncţii/Adverbe 136
miser misera miserum sărman, sărmană; mizer, mizeră Adjectiv: declinarea I şi declinarea a II-a Emoţii 137
fortūna -ae f. soartă Substantiv: declinarea I Religie 138
novus -a -um nou, nouă Adjectiv: declinarea I şi declinarea a II-a Timp 139
gravis -e greu, grea; grav, gravă Adjectiv: declinarea a III-a Măsură 140
vel sau, altfel; chiar şi; vel ... vel: fie...fie Conjuncţie Conjuncţii/Adverbe 141
longus -a -um lung, lungă; îndepărtat, îndepărtată Adjectiv: declinarea I şi declinarea a II-a Măsură 142
parvus -a -um mic, mică Adjectiv: declinarea I şi declinarea a II-a Măsură 143
relinquō -linquere -līquī -lictum a părăsi, a abandona Verb: conjugarea a III-a Mişcare 144
saepe adeseori Adverb Timp 145
fīō fierī factus sum a deveni, a se întâmpla, a se săvârşi Verb: neregulat Viaţă şi Fiinţă 146
ōs ōris n. gură, faţă Substantiv: declinarea a III-a Trupul 147
alter altera alterum unul (din doi), celălalt Adjectiv: declinarea I şi declinarea a II-a Măsură 148
semper întotdeauna Adverb Timp 149
deinde/dein apoi, după aceea Adverb Timp 150
ignis -is m. foc Substantiv: declinarea a III-a Aer şi Foc 151
modo curând, de curând; modo ... modo: acum când...acum când Adverb Timp 152
timeō -ēre -uī a se teme Verb: conjugarea a II-a Emoţii 153
scelus -eris n. fărădelege, crimă Substantiv: declinarea a III-a Dreptate 154
dēbeō dēbēre dēbuī dēbitum a fi obligat, a datora Verb: conjugarea a II-a Afaceri/Bani 155
vīvō vīvere vīxī vīctum a trăi Verb: conjugarea a III-a Viaţă şi Fiinţă 156
fātum -ī n. destin, soartă Substantiv: declinarea a II-a Religie 157
vocō -āre a chema Verb: conjugarea I Vorbire/Oratorie 158
altus -a -um înalt, înaltă; adânc, adâncă Adjectiv: declinarea I şi declinarea a II-a Geografie 159
parō -āre a pregăti, a procura, a dobândi; parātus -a -um, pregătit, pregătită Verb: conjugarea I Making/Doing 160
mīles -itis m. soldat Substantiv: declinarea a III-a Război şi Pace 161
medius -a -um mediu, central Adjectiv: declinarea I şi declinarea a II-a Loc 162
inquam, inquis, inquit, inquiunt: a spune (folosit în vorbirea directă) Verb: neregulat Vorbire/Oratorie 163
post după (adv. şi prep. +ac.) Prepoziţie Timp 164
audiō -īre -īvī/-iī -ītum a auzi, a asculta Verb: conjugarea a IV-a Alte simţuri 165
putō -āre a socoti, a considera, a crede Verb: conjugarea I Educaţie/Cunoaştere 166
annus -ī m. an Substantiv: declinarea a II-a Durată 167
stō stāre stetī statum a sta Verb: conjugarea I Viaţă şi Fiinţă 168
vōx vōcis f. voce, glas, vorbire Substantiv: declinarea a III-a Vorbire/Oratorie 169
genus generis n. neam, familie, fel, mod, origine Substantiv: declinarea a III-a Familia 170
referō referre rettulī relātum a aduce înapoi; a raporta la, a se referi la Verb: neregulat Verbe de transport 171
sciō -īre -īvī/-iī -ītum a şti Verb: conjugarea a IV-a Educaţie/Cunoaştere 172
mēns mentis f. minte Substantiv: declinarea a III-a Trupul 173
reddō -dere -didī -ditum a returna, a da înapoi Verb: conjugarea a III-a Verbe de transport 174
licet licēre licuit licitum est este îngăduit, este permis (+ dat. + infin.) Verb: impersonal Dreptate 175
sōlus -a -um singur, părăsit; numai el (ea) Adjectiv: declinarea I şi declinarea a II-a Măsură 176
fugiō fugere fūgī fugitum a fugi, a scăpa Verb: conjugarea a III-a -iō Călătorie 177
ūllus -a -um vreunul, vreun Adjectiv: declinarea I şi declinarea a II-a Pronume/Interogative 178
nēmō nimeni (gen. nūllīus, dat. nūllī, abl. nūllō sau nūllā → nūllus -a -um) Pronume Pronume/Interogative 179
nātūra -ae f. natură Substantiv: declinarea I Viaţă şi Fiinţă 180
mōs mōris m. obicei, regulă; (pl.) moravuri Substantiv: declinarea a III-a Viaţă socială 181
beneficium -ī n. serviciu, binefacere Substantiv: declinarea a II-a Viaţă socială 182
pectus -oris n. piept, inimă Substantiv: declinarea a III-a Trupul 183
fidēs -eī f. credinţă, încredere Substantiv: declinarea a V-a Trăsături de Personalitate/Caracteristici 184
patior patī passus sum a îngădui, a îndura Verb: deponent Verbe de comandă/control 185
cūra -ae f. grijă, preocupare Substantiv: declinarea I Iubire 186
īra irae f. mânie Substantiv: declinarea I Emoţii 187
verbum -ī n. cuvânt Substantiv: declinarea a II-a Scris/Poezie 188
prope aproape; (comp.) propior, (superl.) proximus; (adv.) prope, la mică distanţă Prepoziţie Loc 189
parēns -ntis m./f. părinte Substantiv: declinarea a III-a Familia 190
puer puerī m. băiat; sclav Substantiv: declinarea a II-a Oameni 191
moveō -ēre mōvī mōtum a mişca Verb: conjugarea a II-a Mişcare 192
dolor -ōris m. durere Substantiv: declinarea a III-a Emoţii 193
gēns gentis f. familie, neam Substantiv: declinarea a III-a Familia 194
modus -ī m. măsură, mod, fel Substantiv: declinarea a II-a Măsură 195
via -ae f. drum, cale, mijloc Substantiv: declinarea I Călătorie 196
quisque quaeque quidque fiecare, oricine Pronume Pronume/Interogative 197
amīcus -a -um binevoitor; (ca subst.) prieten Adjectiv: declinarea I şi declinarea a II-a Trăsături de Personalitate/Caracteristici 198
pēs pedis m. picior Substantiv: declinarea a III-a Trupul 199
imperium -ī n. poruncă, stăpânire Substantiv: declinarea a II-a Război şi Pace 200
labor -ōris m. muncă, suferinţă Substantiv: declinarea a III-a Afaceri/Bani 201
ingēns ingentis enorm Adjectiv: declinarea a III-a Măsură 202
tālis tāle astfel de Adjectiv: declinarea a III-a Măsură 203
parum prea puţin Adverb Măsură 204
apud lângă, în prezenţa (+ac.) Prepoziţie Loc 205
oculus -ī m. ochi Substantiv: declinarea a II-a Trupul 206
unda -ae f. val, ape Substantiv: declinarea I Pământ şi Apă 207
itaque şi astfel, prin urmare Conjuncţie Conjuncţii/Adverbe 208
vultus -ūs m. privire, înfăţişare, expresie Substantiv: declinarea a IV-a Trupul 209
cadō cadere cecidī cāsum a cădea, a fi ucis Verb: conjugarea a III-a Violenţă 210
nātus -ī m. fiu Substantiv: declinarea a II-a Familia 211
quis quid cine? ce? Care? Pronume Pronume/Interogative 212
trahō trahere trāxī trāctum a trage, a lua, a răpi Verb: conjugarea a III-a Verbe de comandă/control 213
sanguis -inis m. sânge Substantiv: declinarea a III-a Trupul 214
metus -ūs m. teamă, spaimă Substantiv: declinarea a IV-a Emoţii 215
tantum, tantummodo numai Adverb Măsură 216
cōnsilium -ī n. sfat; adunare, consfătuire Substantiv: declinarea a II-a Oraş 217
coniunx coniugis m./f. soţ, soţie Substantiv: declinarea a III-a Familia 218
amō -āre a iubi; amāns -ntis m./f.: amant Verb: conjugarea I Iubire 219
levis -e uşor Adjectiv: declinarea a III-a Măsură 220
duo duae duo cei doi Adjectiv: numeral Măsură 221
ferus -a -um sălbatic; fera -ae f.: animal sălbatic Adjectiv: declinarea I şi declinarea a II-a Animale/Plante 222
poena -ae f. pedeapsă Substantiv: declinarea I Dreptate 223
castrum -ī n. fortăreaţă, (de obicei la plural castra, tabără) Substantiv: declinarea a II-a Război şi Pace 224
frāter frātris m. frate Substantiv: declinarea a III-a Familia 225
haud nu tocmai Adverb Conjuncţii/Adverbe 226
malus -a -um rău, malefic Adjectiv: declinarea I şi declinarea a II-a Trăsături de Personalitate/Caracteristici 227
iaceō iacēre iacuī a sta întins Verb: conjugarea a II-a Casă 228
līber lībera līberum liber; līberī (m. pl.): copil născut liber Adjectiv: declinarea I şi declinarea a II-a Dreptate 229
iter itineris n. călătorie, drum Substantiv: declinarea a III-a Călătorie 230
ferrum -ī n. fier, armă de fier Substantiv: declinarea a II-a Violenţă 231
spēs speī f. speranţă Substantiv: declinarea a V-a Emoţii 232
puella -ae f. copilă; iubită Substantiv: declinarea I Oameni 233
silva -ae f. pădure, crâng Substantiv: declinarea I Animale/Plante 234
bene bine Adverb Trăsături de Personalitate/Caracteristici 235
fīnis -is m. sfârşit, graniţă Substantiv: declinarea a III-a Geografie 236
gerō gerere gessī gestum a purta, a săvârşi; bellum gerere, a purta un război Verb: conjugarea a III-a Război şi Pace 237
ne (enclitic) particulă interogativă ataşată unui cuvânt emfatic într-o întrebare Adverb Pronume/Interogative 238
dux ducis m./f. căpetenie, conducător Substantiv: declinarea a III-a Război şi Pace 239
premō premere pressī pressum a apăsa, a presa, a copleşi Verb: conjugarea a III-a Război şi Pace 240
dominus -ī m.; domina -ae f. stăpân, domn; stăpână Substantiv: declinarea a II-a Familia 241
mōns montis m. munte Substantiv: declinarea a III-a Geografie 242
uterque utraque utrumque fiecare din doi, şi unul şi celălalt Conjuncţie Măsură 243
saevus -a -um furios, crud, sălbatic Adjectiv: declinarea I şi declinarea a II-a Trăsături de Personalitate/Caracteristici 244
lītus -oris n. ţărm Substantiv: declinarea a III-a Geografie 245
soleō -ēre -uī -itum a se obişnui Verb: conjugarea a II-a Trăsături de Personalitate/Caracteristici 246
mīlle (pl.) mīlia mii Adjectiv: numeral Măsură 247
equus -ī m. cal Substantiv: declinarea a II-a Animale/Plante 248
dūrus -a -um greu, dur, aspru Adjectiv: declinarea I şi declinarea a II-a Alte simţuri 249
cōgō cōgere coēgī coāctum a strânge, a aduna; a constrânge Verb: conjugarea a III-a Verbe de comandă/control 250
numquam niciodată Adverb Timp 251
prīmum în primul rând Adverb Timp 252
morior morī mortuus sum a muri Verb: deponent Viaţă şi Fiinţă 253
carmen -inis n. cântec Substantiv: declinarea a III-a Scris/Poezie 254
tēlum -ī n. armă, săgeată, lance Substantiv: declinarea a II-a Război şi Pace 255
ratiō -ōnis f. motiv, metodă, raţiune Substantiv: declinarea a III-a Educaţie/Cunoaştere 256
umbra -ae f. umbră Substantiv: declinarea I Vedere 257
ars artis f. îndemânare Substantiv: declinarea a III-a Educaţie/Cunoaştere 258
tot atâţia, atâtea Adverb Măsură 259
dexter -tra -trum drept; dextera -ae f.: mână dreaptă Adjectiv: declinarea I şi declinarea a II-a Loc 260
sīgnum -ī n. semn, marcă Substantiv: declinarea a II-a Război şi Pace 261
laetus -a -um bucuros, vesel Adjectiv: declinarea I şi declinarea a II-a Emoţii 262
quālis -e cum, ce fel? Pronume Pronume/Interogative 263
lēx lēgis f. lege Substantiv: declinarea a III-a Dreptate 264
perīculum -ī n. pericol Substantiv: declinarea a II-a Violenţă 265
nāscor nāscī nātus sum a fi născut Verb: deponent Viaţă şi Fiinţă 266
exercitus -ūs m. oaste Substantiv: declinarea a IV-a Război şi Pace 267
pereō -īre -iī -itum a pieri, a se pierde Verb: neregulat Violenţă 268
ventus -ī m. vânt Substantiv: declinarea a II-a Aer şi Foc 269
audeō audēre ausus sum a îndrăzni, a avea dorinţa Verb: conjugarea a II-a Trăsături de Personalitate/Caracteristici 270
contrā împotriva, contrat (adv. and prep. +ac.) Prepoziţie Loc 271
aqua -ae f. apă Substantiv: declinarea I Pământ şi Apă 272
rapiō rapere rapuī raptum a lua repede, a smulge Verb: conjugarea a III-a -iō Violenţă 273
simul în acelaşi timp Adverb Timp 274
trīstis -e trist, mohorât, întunecat Adjectiv: declinarea a III-a Emoţii 275
mūnus mūneris n. dar, jerftă; datorie, obligaţie n; (pl.) competiţie între gladiatori Substantiv: declinarea a III-a Viaţă socială 276
iuvenis -is m. tinereţe Substantiv: declinarea a III-a Oameni 277
fāma -ae f. faimă Substantiv: declinarea I Vorbire/Oratorie 278
adsum adesse affuī a fi de faţă Verb: neregulat Loc 279
quisquam quicquam/quidquam fiecare persoană, orice Pronume Pronume/Interogative 280
vērō de fapt, în mod sigur, fără nicio îndoială Adverb Conjuncţii/Adverbe 280
pār paris egal Adjectiv: declinarea a III-a Măsură 281
vester vestra vestrum al vostru Adjectiv: declinarea I şi declinarea a II-a Pronume/Interogative 282
flūmen -inis n. râu, curs Substantiv: declinarea a III-a Pământ şi Apă 283
quīcumque quaecumque quodcumque orice, orice, oricare Pronume Pronume/Interogative 284
certus -a -um sigur, hotărât, decis Adjectiv: declinarea I şi declinarea a II-a Măsură 285
fortis -e curajos Adjectiv: declinarea a III-a Trăsături de Personalitate/Caracteristici 286
placeō placēre placuī placitum a plăcea Verb: conjugarea a II-a Viaţă socială 287
vertō vertere vertī versum a întoarce Verb: conjugarea a III-a Mişcare 288
servō -āre a păzi, a salva Verb: conjugarea I Familia 289
honor -ōris m. onoare, cinste; funcţie înaltă Substantiv: declinarea a III-a Oraş 290
dīgnus -a -um vrednic Adjectiv: declinarea I şi declinarea a II-a Trăsături de Personalitate/Caracteristici 291
cūnctus -a -um tot în întregime Adjectiv: declinarea I şi declinarea a II-a Măsură 292
tollō tollere sustulī sublātum a ridica, a înălţa; a îndepărta Verb: neregulat Violenţă 293
negō -āre a tăgădui, a refuza Verb: conjugarea I Vorbire/Oratorie 294
vetus veteris vechi Adjectiv: declinarea a III-a Timp 295
eques equitis m. cavaler, călăreţ Substantiv: declinarea a III-a Război şi Pace 296
trādō -dere -didī -ditum a trace mai departe, a încredinţa Verb: conjugarea a III-a Afaceri/Bani 297
flamma -ae f. flacără, foc Substantiv: declinarea I Aer şi Foc 298
lūx lūcis f. lumina zilei Substantiv: declinarea a III-a Aer şi Foc 299
unde de unde Adverb Loc 300
redeō -īre -iī -itum a se întoarce, a reveni Verb: neregulat Mişcare 301
sentiō sentīre sēnsī sēnsum a simţi, a auzi, a vedea, a percepe Verb: conjugarea a IV-a Alte simţuri 302
aurum -ī n. aur Substantiv: declinarea a II-a Afaceri/Bani 303
cēdō cēdere cessī cessum a merge, a pleca, a ieşi, a ceda Verb: conjugarea a III-a Război şi Pace 304
quō pentru ce motiv; la ce bun; cu ce scop? Adverb Pronume/Interogative 305
saxum -ī n. bolovan, stâncă, piatră Substantiv: declinarea a II-a Pământ şi Apă 306
ve sau (enclitic) Conjuncţie Conjuncţii/Adverbe 307
aetās -tātis f. vârstă, timp al vieţii Substantiv: declinarea a III-a Durată 308
fēlīx -īcis fericit Adjectiv: declinarea a III-a Trăsături de Personalitate/Caracteristici 309
loquor loquī locūtus sum a vorbi, a spune Verb: deponent Vorbire/Oratorie 310
quantus -a -um (inter.) cât de mare? (rel.) mărime, cantitate etc. (ca subst.) ce cantitate?; quantī, la ce preţ? Pronume Pronume/Interogative 311
coepī coepisse coeptus a începe Verb: neregulat Timp 312
igitur prin urmare Conjuncţie Conjuncţii/Adverbe 313
iūs iūris n. lege, dreptate Substantiv: declinarea a III-a Dreptate 314
mūtō -āre a schimba Verb: conjugarea I Making/Doing 315
inveniō -venīre -vēnī -ventum a găsi, a descoperi Verb: conjugarea a IV-a Călătorie 316
prīnceps -cipis primul; (ca subst.) căpetenie Adjectiv: declinarea a III-a Oraş 317
ops opis f. putere, forţă, bogăţie Substantiv: declinarea a III-a Afaceri/Bani 318
recipiō -cipere -cēpī -ceptum a retrage, a aduce înapoi; sē recipere, a-şi reveni Verb: conjugarea a III-a -iō Verbe de transport 319
sōl sōlis m. soare Substantiv: declinarea a III-a Aer şi Foc 320
cōnsul -ulis m. consul Substantiv: declinarea a III-a Oraş 321
orbis -is m. cerc; orbis terrārum: lume Substantiv: declinarea a III-a Geografie 322
turba -ae f. zarvă, larmă Substantiv: declinarea I Oraş 323
ager agrī m. câmp Substantiv: declinarea a II-a Animale/Plante 324
solvō solvere solvī solūtum release, set sail Verb: conjugarea a II-a Călătorie 325
vitium -ī n. greşeală, vină Substantiv: declinarea a II-a Dreptate 326
vulnus -eris n. rană Substantiv: declinarea a III-a Violenţă 327
inde de acolo, din acest moment Adverb Loc 328
senātus -ūs m. senat Substantiv: declinarea a IV-a Oraş 329
ūtor ūtī ūsus sum a se folosi de, a întrebuinţa (+ abl.) Verb: deponent Making/Doing 330
cōpia -ae f. belşug; (pl.) trupe Substantiv: declinarea I Război şi Pace 331
opus operis n. lucrare Substantiv: declinarea a III-a Afaceri/Bani 332
colō colere coluī cultum a locui, a cultiva Verb: conjugarea a III-a Animale/Plante 333
vōtum -ī n. promisiune solemnă, vot; speranţă Substantiv: declinarea a II-a Religie 334
iugum -ī n. jug; munte, lanţ muntos Substantiv: declinarea a II-a Animale/Plante 335
quā unde, cum Pronume Pronume/Interogative 336
tellus tellūris f. pământ, sol Substantiv: declinarea a III-a Pământ şi Apă 337
numerus -ī m. număr Substantiv: declinarea a II-a Măsură 338
cōgnōscō -gnōscere -gnōvī -gnitum a învăţa, a înţelege Verb: conjugarea a III-a Educaţie/Cunoaştere 339
victor -ōris m. cuceritor Substantiv: declinarea a III-a Război şi Pace 340
satis, sat îndeajuns, suficient Adverb Măsură 341
patria -ae f. patrie, ţară Substantiv: declinarea I Geografie 342
seu sau dacă; seu ... seu: dacă...sau → sīve Conjuncţie Conjuncţii/Adverbe 343
cāsus -ūs m. cădere; ocazie, şansă Substantiv: declinarea a IV-a Violenţă 344
frangō frangere frēgī frāctum a frânge, a rupe Verb: conjugarea a III-a Violenţă 345
cīvitās -ātis f. cetăţenie, stat Substantiv: declinarea a III-a Oraş 346
nōscō nōscere nōvī nōtum a învăţa, a şti Verb: conjugarea a III-a Educaţie/Cunoaştere 347
proelium -ī n. bătălie Substantiv: declinarea a II-a Război şi Pace 348
ēripiō -ripere -ripuī -reptum a smulge, a salva, a sustrage Verb: conjugarea a III-a -iō Verbe de transport 349
mundus -ī m. lume, univers, ceruri Substantiv: declinarea a II-a Pământ şi Apă 350
cursus -ūs m. curs, drum, carieră Substantiv: declinarea a IV-a Atletism 351
vix cu greu, abia Adverb Conjuncţii/Adverbe 352
nāvis -is f. corabie Substantiv: declinarea a III-a Călătorie 353
lacrima -ae f. lacrimă Substantiv: declinarea I Emoţii 354
hūmānus -a -um om Adjectiv: declinarea I şi declinarea a II-a Oameni 355
mollis -e moale, blând, delicat Adjectiv: declinarea a III-a Alte simţuri 356
maneō manēre mānsī mānsum a rămâne Verb: conjugarea a II-a Călătorie 357
āgmen -minis n. mers, coloană, trupă în marş Substantiv: declinarea a III-a Război şi Pace 358
sīdus -eris n. stea, constelaţie Substantiv: declinarea a III-a Aer şi Foc 359
glōria -ae f. glorie, faimă Substantiv: declinarea I Viaţă socială 360
diū: de mult timp Adverb Timp 361
sīve dacă; sīve ... sīve: dacă... sau → seu Conjuncţie Conjuncţii/Adverbe 362
tamquam ca şi, întocmai ca Adverb Conjuncţii/Adverbe 363
fuga -ae f. fugă, rută Substantiv: declinarea I Călătorie 364
tūtus -a -um sigur, apărat de Adjectiv: declinarea I şi declinarea a II-a Război şi Pace 365
auris -is f. ureche Substantiv: declinarea a III-a Trupul 366
aliēnus -a -um străin Adjectiv: declinarea I şi declinarea a II-a Geografie 367
hūc aici, în acest loc Adverb Loc 368
taceō -ēre -uī -itum a tăcea; tacitus -a -um, tăcut Verb: conjugarea a II-a Alte simţuri 369
legiō -ōnis f. legiune Substantiv: declinarea a III-a Război şi Pace 370
ostendō ostendere ostendī ostentum a arăta, a prezenta Verb: conjugarea a III-a Alte simţuri 371
socius -a -um prietenos; socius -ī m.: aliat, tovarăş Adjectiv: declinarea I şi declinarea a II-a Viaţă socială 372
prōsum prodesse profuī a fi de folos, a face bine, a ajuta (+ dat.) Verb: neregulat Viaţă socială 373
āra -ae f. altar Substantiv: declinarea I Religie 374
lūmen luminis n. lumină Substantiv: declinarea a III-a Vedere 375
tegō tegere tēxī tēctum a acoperi, a ascunde Verb: conjugarea a III-a Înşelare 376
turpis -e urât; dezgustător Adjectiv: declinarea a III-a Alte simţuri 377
voluptās -ātis f. plăcere, încântare Substantiv: declinarea a III-a Viaţă socială 378
adhūc până în acest moment Adverb Loc 379
grātia -ae f. farmec, favoare, recunoştinţă Substantiv: declinarea I Viaţă socială 380
iniūria -ae f.: nedreptate, pagubă, insultă Substantiv: declinarea I Dreptate 381
latus -eris n. latură Substantiv: declinarea a III-a Trupul 382
dulcis -e dulce Adjectiv: declinarea a III-a Alte simţuri 383
postquam după Conjuncţie Timp 384
extrēmus -a -um cel mai îndepărat, ultim, extrem Adjectiv: declinarea I şi declinarea a II-a Geografie 385
tēctum -ī n. acoperiş; clădire, casă Substantiv: declinarea a II-a Casă 386
ingenium -ī n. inteligenţă, talent, caracter Substantiv: declinarea a II-a Educaţie/Cunoaştere 387
pāx pācis f. pace Substantiv: declinarea a III-a Război şi Pace 388
canō canere cecinī cantum a cânta Verb: conjugarea a III-a Scris/Poezie 389
iuvō iuvāre iūvī iūtum a ajuta; a încânta, a face plăcere Verb: conjugarea I Viaţă socială 390
campus -ī m. câmp Substantiv: declinarea a II-a Pământ şi Apă 391
claudō claudere clausī clausum a închide Verb: conjugarea a III-a Casă 392
doceō -ēre -uī doctum a învăţa Verb: conjugarea a II-a Educaţie/Cunoaştere 393
excipiō -cipere -cēpī -ceptum a scoate din Verb: conjugarea a III-a -iō Verbe de transport 394
clārus -a -um clar, limpede Adjectiv: declinarea I şi declinarea a II-a Trăsături de Personalitate/Caracteristici 395
illīc în acel loc, acolo; illinc: din acel loc Adverb Loc 396
procul departe Adverb Loc 397
sacer sacra sacrum sfânt Adjectiv: declinarea I şi declinarea a II-a Religie 398
mora -ae f. întârziere, piedică Substantiv: declinarea I Timp 399
longē departe, departe de Adverb Măsură 400
super deasupra (adv. şi prep. +ac.) Adverb Loc 401
errō -āre a rătăci, a greşi Verb: conjugarea I Călătorie 402
sēdēs -is f. scaun, sediu, temelie Substantiv: declinarea a III-a Casă 403
cūr de ce? Adverb Pronume/Interogative 404
coma -ae f. păr, coroană Substantiv: declinarea I Trupul 405
aiō a afirma, a spune da; ut āiunt: după cum spun ei Verb: neregulat Vorbire/Oratorie 406
gaudeō gaudēre gāvīsus sum a se bucura Verb: conjugarea a II-a Emoţii 407
beātus -a -um fericit, prosper, norocos, binecuvântat Adjectiv: declinarea I şi declinarea a II-a Trăsături de Personalitate/Caracteristici 408
perveniō -venīre -vēnī -ventum a ajunge, a atinge Verb: conjugarea a IV-a Călătorie 409
vērus -a -um adevărat Adjectiv: declinarea I şi declinarea a II-a Vorbire/Oratorie 410
incipiō -cipere -cēpī -ceptum a începe Verb: conjugarea a III-a -iō Timp 411
parcō parcere pepercī parsum a economisi (+ dat.) Verb: conjugarea a III-a Război şi Pace 412
vestis -is f. veşmânt, îmbrăcăminte, pătură Substantiv: declinarea a III-a Viaţă şi Fiinţă 413
similis -e asemănător, similar Adjectiv: declinarea a III-a Trăsături de Personalitate/Caracteristici 414
caedēs -is f. măcel, masacru, ucidere Substantiv: declinarea a III-a Violenţă 415
ōrdō -īnis m. rang, clasă socială, ordin Substantiv: declinarea a III-a Război şi Pace 416
optō -āre a alege Verb: conjugarea I Trăsături de Personalitate/Caracteristici 417
virgō -inis f. fecioară, virgină, copilă Substantiv: declinarea a III-a Oameni 418
legō legere lēgī lēctum a culege, a aduna, a citi Verb: conjugarea a III-a Scris/Poezie 419
aura -ae f. adiere Substantiv: declinarea I Aer şi Foc 420
impetus -ūs m. atac, asalt Substantiv: declinarea a IV-a Violenţă 421
fōrma -ae f. formă; frumuseţe Substantiv: declinarea I Alte simţuri 422
praestō -stāre -stitī -stitum a fi mai presus, a întrece, a dovedi Verb: conjugarea I Alte simţuri 423
aequor aequoris n. suprafaţă întinsă, mare, întinsul apei Substantiv: declinarea a III-a Pământ şi Apă 424
misceō miscēre miscuī mixtum a amesteca Verb: conjugarea a II-a Pământ şi Apă 425
spatium -ī n. spaţiu Substantiv: declinarea a II-a Aer şi Foc 426
tandem în sfârşit Adverb Conjuncţii/Adverbe 427
īnferus -a -um jos; īnferior: mai jos; īnfimus sau īmus: cel mai de jos Adjectiv: declinarea I şi declinarea a II-a Geografie 428
metuō metuere metuī a se teme Verb: conjugarea a III-a Emoţii 429
temptō -āre a încerca, a ispiti Verb: conjugarea I Making/Doing 430
trānseō -īre -iī -itum a trece Verb: neregulat Călătorie 431
ultimus -a -um ultimul, cel din urmă Adjectiv: declinarea I şi declinarea a II-a Geografie 432
addō -dere -didī -ditum a da, a inspira Verb: conjugarea a III-a Viaţă socială 433
grātus -a -um plăcut; recunoscător Adjectiv: declinarea I şi declinarea a II-a Trăsături de Personalitate/Caracteristici 434
laudō -āre a lăuda Verb: conjugarea I Viaţă socială 435
nōndum încă nu Adverb Conjuncţii/Adverbe 436
impōnō -ere -posuī -positum a pune, a impune, a aşeza Verb: conjugarea a III-a Măsură 437
somnus -ī m. somn; (pl.) vise Substantiv: declinarea a II-a Viaţă şi Fiinţă 438
aciēs -ēī f. tăiş; linie de bătaie, front Substantiv: declinarea a V-a Război şi Pace 439
rūrsus înapoi, din nou Adverb Loc 440
cupiō -ere -īvī -ītum a dori Verb: conjugarea a III-a -iō Iubire 441
exspectō -āre a privi, a aştepta Verb: conjugarea I Vedere 442
compōnō -pōnere posuī positum a pune alături, a uni, a alcătui, a compune, a aranja Verb: conjugarea a III-a Making/Doing 443
laus laudis f. laudă, slavă Substantiv: declinarea a III-a Viaţă socială 444
absum abesse āfuī a fi plecat, absent Verb: neregulat Călătorie 445
ūsus -ūs m. folosire, utilitate Substantiv: declinarea a IV-a Educaţie/Cunoaştere 446
velut ca şi, precum, de exemplu Adverb Conjuncţii/Adverbe 447
comes comitis m./f. tovarăş; părtaş, însoţitor Substantiv: declinarea a III-a Viaţă socială 448
ob pentru, din cauza, dinaintea (+ac.) Prepoziţie Loc 449
studium -ī n. dorinţă, studiu, învăţătură Substantiv: declinarea a II-a Emoţii 450
facilis -e uşor Adjectiv: declinarea a III-a Trăsături de Personalitate/Caracteristici 451
nūmen -inis n. poruncă, voinţă, putere divină Substantiv: declinarea a III-a Religie 452
sapiēns -ntis înţelept (ca subst.) bărbat înţelept, filosof Adjectiv: declinarea a III-a Educaţie/Cunoaştere 453
sūmō sūmere sūmpsī sūmptum a apuca, a prinde Verb: conjugarea a III-a Mişcare 454
nōbilis -e nobil, distins; (ca subst.) om de neam ales Adjectiv: declinarea a III-a Trăsături de Personalitate/Caracteristici 455
quīn (adv.) într-adevăr, de fapt; (conjuncţie) încât să nu (+ subj.) Adverb Conjuncţii/Adverbe 456
fleō flēre flēvī flētum a plânge Verb: conjugarea a II-a Emoţii 457
nōlō nōlle nōluī a nu voi Verb: neregulat Emoţii 458
plēnus -a -um plin Adjectiv: declinarea I şi declinarea a II-a Măsură 459
adversus (-um) (adv. şi prep.) potrivnic, opus, în contra Adverb Război şi Pace 460
nemus nemoris n. dumbravă Substantiv: declinarea a III-a Animale/Plante 461
cārus -a -um drag Adjectiv: declinarea I şi declinarea a II-a Trăsături de Personalitate/Caracteristici 462
dēsum -esse -fuī a lipsi, a fi lipsă Verb: neregulat Afaceri/Bani 463
lēgātus -ī m. sol, trimis Substantiv: declinarea a II-a Război şi Pace 464
discō -ere didicī a învăţa, a înţelege Verb: conjugarea a III-a Educaţie/Cunoaştere 465
furor -ōris m. furie, mânie Substantiv: declinarea a III-a Emoţii 466
amnis -is m. râu, şuvoi Substantiv: declinarea a III-a Pământ şi Apă 467
arbor arboris f. copac Substantiv: declinarea a III-a Animale/Plante 468
mox în curând Adverb Timp 469
(adv.) acolo, în acel loc Adverb Loc 470
cīvis -is m./f. cetăţean Substantiv: declinarea a III-a Oraş 471
occupō -āre a lua în stăpânire, a cuceri; a o lua înainte (+ infin.) Verb: conjugarea I Război şi Pace 472
spectō -āre a privi la, a considera Verb: conjugarea I Vedere 473
tergum -ī n. spate ā tergō: din spate Substantiv: declinarea a II-a Trupul 474
crīmen -inis n. învinuire, acuzaţie Substantiv: declinarea a III-a Dreptate 475
dōnum -ī n. cadou, dar Substantiv: declinarea a II-a Viaţă socială 476
nōtus -a -um obişnuit, vestit, faimos Adjectiv: declinarea I şi declinarea a II-a Trăsături de Personalitate/Caracteristici 477
sinus -ūs m. îndoitură, cută; golf, adâncitură Substantiv: declinarea a IV-a Pământ şi Apă 478
faciēs -ēī f. înfăţişare, formă Substantiv: declinarea a V-a Vedere 479
rumpō rumpere rūpī ruptum a rupe, a întrerupe Verb: conjugarea a III-a Violenţă 480
membrum -ī n. membru, parte a corpului Substantiv: declinarea a II-a Trupul 481
umquam vreodată Adverb Timp 482
aspiciō -ere -spēxī -spectum a privi la, a se uita Verb: conjugarea a III-a -iō Vedere 483
prius or priusquam înainte Adverb Timp 484
templum -ī n. loc sfânt; templu Substantiv: declinarea a II-a Religie 485
āmittō -mittere -mīsī -missum a îndepărta, a izgoni Verb: conjugarea a III-a Verbe de comandă/control 486
pōscō pōscere popōscī a cere; a întreba Verb: conjugarea a III-a Vorbire/Oratorie 487
perdō -dere -didī -ditum a distruge Verb: conjugarea a III-a Violenţă 488
quamvīs oricât de, chiar dacă Adverb Conjuncţii/Adverbe 489
tener -era -erum uşor, moale Adjectiv: declinarea I şi declinarea a II-a Alte simţuri 490
currus -ūs m. car Substantiv: declinarea a IV-a Atletism 491
precor -ārī a se ruga, a dori cuiva ceva Verb: deponent Religie 492
anima -ae f. suflet, suflare Substantiv: declinarea I Viaţă şi Fiinţă 493
contingō -tingere -tigī -tactum a atinge, a avea legătură Verb: conjugarea a III-a Loc 494
lībertās -ātis f. libertate Substantiv: declinarea a III-a Oraş 495
servus -ī m. sclav Substantiv: declinarea a II-a Familia 496
soror -ōris f. soră Substantiv: declinarea a III-a Familia 497
fluctus -ūs m val, potop, şuvoi Substantiv: declinarea a IV-a Pământ şi Apă 498
quīppe (adv.) într-adevăr, în mod sigur Adverb Conjuncţii/Adverbe 499
exigō -igere -ēgī -āctum a scoate, a goni; a stabili Verb: conjugarea a III-a Verbe de comandă/control 500
fēmina -ae f. femeie Substantiv: declinarea I Oameni 501
nimius -a -um prea mult, prea mare Adjectiv: declinarea I şi declinarea a II-a Trăsături de Personalitate/Caracteristici 502
fallō fallere fefellī falsum a înşela Verb: conjugarea a III-a Înşelare 503
mīror mīrārī mīrātus sum a se minuna de (+ ac.) Verb: deponent Emoţii 504
classis -is f. flotă, clasă, diviziune Substantiv: declinarea a III-a Război şi Pace 505
sedeō sedēre sēdī sessum a şedea Verb: conjugarea a II-a Casă 506
singulī -ae -a câte unul, fiecare Adjectiv: declinarea I şi declinarea a II-a Măsură 507
mūrus -ī m. zid Substantiv: declinarea a II-a Casă 508
noceō nocēre nocuī a dăuna, a face rău Verb: conjugarea a II-a Violenţă 509
quoniam deoarece, fiindcă Conjuncţie Conjuncţii/Adverbe 510
fax facis f. torţă Substantiv: declinarea a III-a Aer şi Foc 511
intellegō -legere -lēxī -lēctum: a înţelege Verb: conjugarea a III-a Educaţie/Cunoaştere 512
iungō iungere iūnxī iūnctum a lega, a uni Verb: conjugarea a III-a Making/Doing 513
afferō afferre attulī allātum a aduce Verb: neregulat Verbe de transport 514
cōgitō -āre a gândi, a cugeta Verb: conjugarea I Educaţie/Cunoaştere 515
līmen līminis n. prag, barieră Substantiv: declinarea a III-a Casă 516
pūblicus -a -um public, al statului Adjectiv: declinarea I şi declinarea a II-a Oraş 517
queror querī questus sum a se plânge de Verb: deponent Emoţii 518
exemplum -ī n. exemplu, model, copie Substantiv: declinarea a II-a Vorbire/Oratorie 519
prex precis f. rugăminte, blestem Substantiv: declinarea a III-a Religie 520
dubitō -āre a se îndoi, a şovăi Verb: conjugarea I Educaţie/Cunoaştere 521
odium -ī n. ură Substantiv: declinarea a II-a Emoţii 522
fundō fundere fūdī fūsum a fonda, a întemeia Verb: conjugarea a III-a Pământ şi Apă 523
fūnus fūneris n. înmormântare; moarte; trup mort Substantiv: declinarea a III-a Religie 524
nesciō -scīre a nu şti, a nu cunoaşte Verb: conjugarea a IV-a Educaţie/Cunoaştere 525
prior prius dinainte, anterior, primul (din doi) Adjectiv: declinarea a III-a Timp 526
ūsque până la; fără întrerupere Adverb Timp 527
dubius -a -um nehotărât; (ca subst.) îndoială; sine dubiō, fără nicio îndoială Adjectiv: declinarea I şi declinarea a II-a Înşelare 528
tendō tendere tetendī tentum a întinde, a merge într-o direcţie, a îndrepta (paşii cuiva) Verb: conjugarea a III-a Călătorie 529
pecūnia -ae f. bani Substantiv: declinarea I Afaceri/Bani 530
quemadmodum în ce fel, cum Adverb Pronume/Interogative 531
spargō spargere sparsī sparsum a împrăştia Verb: conjugarea a III-a Pământ şi Apă 532
trēs tria trei Adjectiv: numeral Măsură 533
tangō tangere tetigī tāctum a atinge Verb: conjugarea a III-a Alte simţuri 534
respondeō -spondēre -spondī -spōnsum a răspunde Verb: conjugarea a II-a Vorbire/Oratorie 535
timor -ōris m. teamă Substantiv: declinarea a III-a Emoţii 536
properō -āre a se grăbi Verb: conjugarea I Mişcare 537
subeō -īre -iī -itum a intra sub; suporta Verb: neregulat Mişcare 538
valeō valēre valuī a fi puternic, a fi sănătos, a fi tare; valē: rămâi cu bine! Verb: conjugarea a II-a Viaţă socială 539
condō -dere -didī -ditum a întemeia, a funda; a strânge; a ascunde Verb: conjugarea a III-a Oraş 540
nefās n. indecl. nelegiuire, ticăloşie Substantiv: nedeclinabil Dreptate 541
quondam odată, odinioară Adverb Timp 542
auxilium -ī n. ajutor; (pl.) trupe ajutătoare Substantiv: declinarea a II-a Război şi Pace 543
dēserō -ere dēseruī dēsertum a părăsi, a neglija Verb: conjugarea a III-a Mişcare 544
nūdus -a -um dezbrăcat, gol Adjectiv: declinarea I şi declinarea a II-a Trupul 545
auctor -ōris m. întemeietor Substantiv: declinarea a III-a Scris/Poezie 546
animal -ālis n. fiinţă vie, animal Substantiv: declinarea a III-a Animale/Plante 547
decus decoris n. frumuseţe, graţie; podoabă, onoare Substantiv: declinarea a III-a Trăsături de Personalitate/Caracteristici 548
salūs -ūtis f. sănătate, salvare Substantiv: declinarea a III-a Viaţă şi Fiinţă 549
pateō patēre patuī a fi deschis, a se întinde; a se vedea clar, a fi evident Verb: conjugarea a II-a Geografie 550
rogō -āre a întreba Verb: conjugarea I Vorbire/Oratorie 551
uxor uxōris f. soţie Substantiv: declinarea a III-a Familia 552
abeō -īre -iī -itum a pleca Verb: neregulat Mişcare 553
regō regere rēxī rēctum a conduce, a cârmui Verb: conjugarea a III-a Oraş 554
adeō (adv.) până acolo, până într-atâta Adverb Conjuncţii/Adverbe 555
auferō auferre abstulī ablātum a îndepărta Verb: neregulat Verbe de transport 556
quantum (adv.) cât? cât de mult? cât de mare! Adverb Pronume/Interogative 557
senex -is m. bătrân; vârstnic Substantiv: declinarea a III-a Oameni 558
frōns frontis f. frunte; partea dinainte, înfăţişare Substantiv: declinarea a III-a Trupul 559
propter din cauza (+ ac.) Prepoziţie Prepoziţii non direcţionale 560
rēgius -a -um regal, regesc Adjectiv: declinarea I şi declinarea a II-a Trăsături de Personalitate/Caracteristici 561
currō currere cucurrī cursum a fugi Verb: conjugarea a III-a Atletism 562
pellō pellere pepulī pulsum a pune în mişcare, a izbi, a impresiona, a alunga Verb: conjugarea a III-a Violenţă 563
dīves dīvitis bogat (poet. dīs, dītis) Adjectiv: declinarea a III-a Afaceri/Bani 564
iūdicō -āre a judeca, a hotărâ Verb: conjugarea I Dreptate 565
pecus -oris n. oaie, turmă Substantiv: declinarea a III-a Animale/Plante 566
potēns potentis puternic Adjectiv: declinarea a III-a Trăsături de Personalitate/Caracteristici 567
scrībō scrībere scrīpsī scrīptum a scrie Verb: conjugarea a III-a Scris/Poezie 568
pulcher -chra -chrum frumos Adjectiv: declinarea I şi declinarea a II-a Vedere 569
surgō surgere surrēxī surrēctum a se ridica Verb: conjugarea a III-a Pământ şi Apă 570
cēterum de altminteri, dar, însă Adverb Pronume/Interogative 571
careō -ēre -uī a fi lipsit de ceva (+ abl.) Verb: conjugarea a II-a Afaceri/Bani 572
efficiō -ficere -fēcī -fectum a îndeplini; a produce, a face, a da (+ ut + subj.) Verb: conjugarea a III-a -iō Making/Doing 573
ōlim odinioară, odată Adverb Timp 574
sermō -ōnis m. conversaţie, discuţie Substantiv: declinarea a III-a Vorbire/Oratorie 575
exerceō -ercēre -ercuī -ercitum a pune în mişcare, a pune la treabă Verb: conjugarea a II-a Atletism 576
gradus -ūs m. pas, mers; treaptă, rang Substantiv: declinarea a IV-a Război şi Pace 577
agitō -āre a mâna, a goni, a mişca Verb: conjugarea I Verbe de comandă/control 578
fortē din întâmplare Adverb Religie 579
honestus -a -um cinstit Adjectiv: declinarea I şi declinarea a II-a Trăsături de Personalitate/Caracteristici 580
moror morārī morātus sum a întârzia Verb: deponent Timp 581
praesidium -ī n. apărare, ajutor Substantiv: declinarea a II-a Război şi Pace 582
sonō sonāre sonuī sonitum a suna, a răsuna Verb: conjugarea I Alte simţuri 583
praebeō -ēre -uī -itum a oferi, a prezenta, a da Verb: conjugarea a II-a Verbe de transport 584
regiō -ōnis f. hotar, direcţie Substantiv: declinarea a III-a Geografie 585
sententia -ae f. părere, dorinţă Substantiv: declinarea I Educaţie/Cunoaştere 586
ācer ācris ācre ascuţit, pătrunzător Adjectiv: declinarea a III-a Alte simţuri 587
suprā deasupra, peste (adv. şi prep. +ac.) Prepoziţie Loc 588
brevis -e scurt, mic Adjectiv: declinarea a III-a Măsură 589
citus -a -um grăbit; citō fără întârziere Adjectiv: declinarea I şi declinarea a II-a Timp 590
cornu -ūs n. corn Substantiv: declinarea a IV-a Animale/Plante 591
ingrātus -a -um: neplăcut, dezagreabil Adjectiv: declinarea I şi declinarea a II-a Trăsături de Personalitate/Caracteristici 592
moenia -ium n. pl. ziduri, fortificaţii Substantiv: declinarea a III-a Oraş 593
vinculum -ī n. legătură, lanţ Substantiv: declinarea a II-a Război şi Pace 594
adeō -īre -iī -itum a veni către Verb: neregulat Mişcare 595
cēterus -a -um celălalt, ceilalţi, restul Adjectiv: declinarea I şi declinarea a II-a Pronume/Interogative 596
exeō -īre -iī -itum a ieşi, a pleca Verb: neregulat Mişcare 597
mālō mālle māluī a prefera Verb: neregulat Emoţii 598
speciēs -ēī f. aspect, înfăţişare Substantiv: declinarea a V-a Vedere 599
ultrā dincolo de aceasta, mai departe (adv. şi prep. + ac.) Prepoziţie Loc 600
certē cu siguranţă, în mod sigur Adverb Măsură 601
imperō -āre a porunci, a ordona Verb: conjugarea I Război şi Pace 602
male (adv.) rău Adverb Trăsături de Personalitate/Caracteristici 603
prohibeō -ēre -uī -itum a ţine departe, a împiedica Verb: conjugarea a II-a Verbe de comandă/control 604
clāmor -ōris m. strigăt, vuiet Substantiv: declinarea a III-a Vorbire/Oratorie 605
dōnō -āre a dărui (+ ac. persoană şi abl. Lucru) Verb: conjugarea I Viaţă socială 606
officium -ī n. datorie, ocupaţie, funcţie Substantiv: declinarea a II-a Oraş 607
committō -mittere -mīsī -missum a uni, a încredinţa (+ dat.); a comite, a face Verb: conjugarea a III-a Viaţă socială 608
crēscō crēscere crēvī crētum a creşte, a spori Verb: conjugarea a III-a Animale/Plante 609
aequus -a -um egal Adjectiv: declinarea I şi declinarea a II-a Dreptate 610
factum -ī n. faptă, realizare Substantiv: declinarea a II-a Making/Doing 611
caedō caedere cecīdī caesum a lovi, a izbi, a ucide Verb: conjugarea a III-a Violenţă 612
exīstimō -āre a crede, a considera Verb: conjugarea I Educaţie/Cunoaştere 613
accēdō -cēdere -cessī -cessum a ajunge Verb: conjugarea a III-a Mişcare 614
contemnō -temnere -tempsī -temptum a dispreţui,a nesocoti Verb: conjugarea a III-a Emoţii 615
pudor pudōris m. ruşine, modestie Substantiv: declinarea a III-a Trăsături de Personalitate/Caracteristici 616
antīquus -a -um vechi, de altădată Adjectiv: declinarea I şi declinarea a II-a Durată 617
ārdeō ārdēre ārsī ārsum a arde, a fi aprins; a dori Verb: conjugarea a II-a Aer şi Foc 618
ibi acolo Adverb Loc 619
prōvincia -ae f. provincie; funcţie de conducere Substantiv: declinarea I Oraş 620
quandō când?; de când; sī quandō: vreodată Adverb Pronume/Interogative 621
custōs custōdis m. păzitor Substantiv: declinarea a III-a Familia 622
supersum -esse -fuī a mai rămâne, a supravieţui; a fi superior cuiva Verb: neregulat Loc 623
dēsinō -sinere -siī -situm a înceta, a părăsi Verb: conjugarea a III-a Mişcare 624
fessus -a -um obosit Adjectiv: declinarea I şi declinarea a II-a Viaţă şi Fiinţă 625
praeda -ae f. pradă Substantiv: declinarea I Război şi Pace 626
memoria -ae f. memorie, amintire Substantiv: declinarea I Educaţie/Cunoaştere 627
dīvidō -ere dīvīsī dīvīsum a împărţi, a despărţi Verb: conjugarea a III-a Making/Doing 628
pretium -ī n. preţ, valoare; pretium operae: merită oboseala Substantiv: declinarea a II-a Afaceri/Bani 629
pontus -ī m. largul mării, val uriaş Substantiv: declinarea a II-a Pământ şi Apă 630
varius -a -um felurit, schimbător, diferit Adjectiv: declinarea I şi declinarea a II-a Alte simţuri 631
vehō vehere vēxī vectum a transporta; vehor vehī vectus sum: a călători, a călări Verb: conjugarea a III-a Călătorie 632
falsus -a -um fals, mincinos Adjectiv: declinarea I şi declinarea a II-a Înşelare 633
niger nigra nigrum negru Adjectiv: declinarea I şi declinarea a II-a Vedere 634
oppidum -ī n. cetate Substantiv: declinarea a II-a Oraş 635
pondus ponderis n. greutate Substantiv: declinarea a III-a Măsură 636
arvum -ī n. ogor, câmpie Substantiv: declinarea a II-a Animale/Plante 637
arx arcis f. cetăţuie, citadelă; înălţime Substantiv: declinarea a III-a Oraş 638
sors sortis f. soartă, destin; sorţi Substantiv: declinarea a III-a Religie 639
vīnum -ī n. vin Substantiv: declinarea a II-a Animale/Plante 640
dīversus -a -um diferit Adjectiv: declinarea I şi declinarea a II-a Alte simţuri 641
orior orīrī ortus sum a se înălţa, a începe Verb: deponent Timp 642
ecce iată! Adverb Vedere 643
quamquam oricum, deşi Conjuncţie Conjuncţii/Adverbe 644
cōnferō cōnferre contulī collātum a aduna, a duce Verb: neregulat Verbe de transport 645
facinus facinoris n. faptă, ticăloşie, crimă Substantiv: declinarea a III-a Dreptate 646
retineō -tinēre -tinuī -tentum a ţine pe loc, a reţine Verb: conjugarea a II-a Verbe de comandă/control 647
spērō -āre a spera Verb: conjugarea I Emoţii 648
plēbs plēbis f. mulţime de oameni Substantiv: declinarea a III-a Oraş 649
pūgna -ae f. linie de luptă; bătălie Substantiv: declinarea I Violenţă 650
repetō -petere -petīvī -petītum a cere; a reîncepe; a cere înapoi; repeta Verb: conjugarea a III-a Verbe de comandă/control 651
cōnstituō -stituere -stituī -stitūtum a construi, a pune, a aşeza Verb: conjugarea a III-a Making/Doing 652
dēfendō -fendere -fendī -fēnsum a apăra Verb: conjugarea a III-a Război şi Pace 653
marītus -ī m. soţ Substantiv: declinarea a II-a Familia 654
cernō cernere crēvī crētum a desluşi, a decide, a observa Verb: conjugarea a III-a Educaţie/Cunoaştere 655
superbus -a -um trufaş, orgolios, măreţ Adjectiv: declinarea I şi declinarea a II-a Trăsături de Personalitate/Caracteristici 656
adversus -a -um duşmănos, potrivit; nefericit Adjectiv: declinarea I şi declinarea a II-a Război şi Pace 657
morbus -ī m. boală Substantiv: declinarea a II-a Trupul 658
sānctus -a -um sfânt, curat, neîntinat Adjectiv: declinarea I şi declinarea a II-a Religie 659
commūnis -e comun, general Adjectiv: declinarea a III-a Oraş 660
dēdūcō -dūcere -dūxī -ductum a conduce, a scoate, abate Verb: conjugarea a III-a Călătorie 661
rīpa -ae f. mal Substantiv: declinarea I Pământ şi Apă 662
concēdō -cēdere -cessī -cessum a se retrage, a ceda, a renunţa Verb: conjugarea a III-a Război şi Pace 663
hōra -ae f. oră Substantiv: declinarea I Durată 664
vetō -āre vetuī vetītum a întârzice Verb: conjugarea I Verbe de comandă/control 665
cohors cohortis f. ceată, mulţime, suită Substantiv: declinarea a III-a Război şi Pace 666
gīgnō gīgnere genuī genitum a naşte, a crea, a produce Verb: conjugarea a III-a Viaţă şi Fiinţă 667
superō -āre a depăşi, a întrece, a învinge Verb: conjugarea I Război şi Pace 668
maestus -a -um trist, îndurerat; jalnic Adjectiv: declinarea I şi declinarea a II-a Emoţii 669
meminī meminisse a-şi aminti Verb: neregulat Educaţie/Cunoaştere 670
impleō -ēre -plēvī -plētum a umple, a completa, a împlini Verb: conjugarea a II-a Pământ şi Apă 671
māgnitūdō -inis f. măreţie Substantiv: declinarea a III-a Măsură 672
vacuus -a -um gol Adjectiv: declinarea I şi declinarea a II-a Măsură 673
vagus -a -um rătăcitor, nestatornic Adjectiv: declinarea I şi declinarea a II-a Călătorie 674
vulgus -ī n. and m. mulţime, gloată Substantiv: declinarea a II-a Oraş 675
deficiō -ficere -fēcī -fectum a părăsi, a lipsi; a dispărea Verb: conjugarea a III-a -iō Război şi Pace 676
occurrō -currere -cucurrī -cursum a întâmpina; a veni în mintea cuiva Verb: conjugarea a III-a Educaţie/Cunoaştere 677
statuō -ere -uī -ūtum a pune, a aşeza, a decide Verb: conjugarea a III-a Dreptate 678
ideō din acest motiv Adverb Conjuncţii/Adverbe 679
praemium -ī n. răsplată avantaj Substantiv: declinarea a II-a Afaceri/Bani 680
praetereā în afară de aceasta, pe lângă aceasta Adverb Conjuncţii/Adverbe 681
tertius -a -um în al treilea rând Adjectiv: declinarea I şi declinarea a II-a Măsură 682
supplicium -ī n. pedeapsă, chin Substantiv: declinarea a II-a Dreptate 683
vātēs -is m. poet, cântăreţ Substantiv: declinarea a III-a Scris/Poezie 684
astrum -ī n. stea; constelaţie Substantiv: declinarea a II-a Aer şi Foc 685
undique din toate părţile, pe toate părţile Adverb Loc 686
canis -is m./f. câine Substantiv: declinarea a III-a Animale/Plante 687
ēdō ēdere ēdidī ēditum a da la iveală, a explica, a săvârşi Verb: conjugarea a III-a Vorbire/Oratorie 688
fateor fatērī fassus sum a mărturisi; a declara; a spune da Verb: deponent Dreptate 689
amīcitia -ae f. prietenie Substantiv: declinarea I Viaţă socială 690
aureus -a -um împodobit cu aur; splendid Adjectiv: declinarea I şi declinarea a II-a Afaceri/Bani 691
candidus -a -um alb, senin, sincer Adjectiv: declinarea I şi declinarea a II-a Vedere 692
interim între timp Adverb Timp 693
frūstrā în zadar, fără rezultat Adverb Conjuncţii/Adverbe 694
lateō latēre latuī a sta ascuns, a fi la adăpost Verb: conjugarea a II-a Înşelare 695
os ossis n. os Substantiv: declinarea a III-a Trupul 696
sēcūrus -a -um liber de grijă, liniştit; fără grijă Adjectiv: declinarea I şi declinarea a II-a Trăsături de Personalitate/Caracteristici 697
conveniō -venīre -vēnī -ventum adunare, întâlnire; pact Verb: conjugarea a IV-a Viaţă socială 698
interficiō -ficere -fēcī -fectum a ucide Verb: conjugarea a III-a -iō Violenţă 699
appellō -pellāre a numi, a se adresa, a chema Verb: conjugarea I Viaţă socială 700
dolus -ī m. viclenie, înşelătorie Substantiv: declinarea a II-a Înşelare 701
permittō -mittere -mīsī -missum a permite, a îngădui, a încredinţa Verb: conjugarea a III-a Verbe de comandă/control 702
spīritus -ūs m. suflare, viaţă, spirit Substantiv: declinarea a IV-a Viaţă şi Fiinţă 703
intrā în (+ ac.) Prepoziţie Loc 704
terreō terrēre terruī territum a înfricoşa, a înspăimânta Verb: conjugarea a II-a Emoţii 705
fōns fontis m. izvor, fântână Substantiv: declinarea a III-a Pământ şi Apă 706
invidia -ae f. gelozie, invidie, ură Substantiv: declinarea I Emoţii 707
pugnō -āre a lupta Verb: conjugarea I Violenţă 708
augeō augēre auxī auctum a spori Verb: conjugarea a II-a Making/Doing 709
littera -ae f. scrisoare (pl.) literatură Substantiv: declinarea I Scris/Poezie 710
moneō monēre monuī monitum a îndemna, a sfătui Verb: conjugarea a II-a Vorbire/Oratorie 711
dīvitiae -ārum f. pl. bogăţii, comori Substantiv: declinarea I Afaceri/Bani 712
experior -perīrī -pertus sum a pune la încercare, a proba Verb: deponent Educaţie/Cunoaştere 713
superī -ōrum m. pl. cei de sus, adică zeii Substantiv: declinarea a II-a Religie 714
ōtium -ī n. odihnă Substantiv: declinarea a II-a Viaţă socială 715
vestīgium -ī n. urmă, semn, pas, mers Substantiv: declinarea a II-a Călătorie 716
sinō sinere sīvī situm a îngădui, a permite Verb: conjugarea a III-a Verbe de comandă/control 717
decet decēre decuīt este corect, potrivit (+ ac. + infin.) Verb: impersonal Trăsături de Personalitate/Caracteristici 718
effundō -fundere -fūdī -fūsum a revărsa Verb: conjugarea a III-a Pământ şi Apă 719
prōmittō -mittere -mīsī -missum a lăsa să crească, a promite Verb: conjugarea a III-a Verbe de comandă/control 720
fingō fingere fīnxī fīctum a forma, a modela; a închipui Verb: conjugarea a III-a Making/Doing 721
respicio -ere -spēxī -spectum a privi înapoi, a avea în vedere Verb: conjugarea a III-a -iō Vedere 722
imperātor -ōris m. conducător, împărat Substantiv: declinarea a III-a Război şi Pace 723
vacō vacāre a goli, a avea timp de, a fi lipsit de Verb: conjugarea I Măsură 724
color -ōris m. culoare Substantiv: declinarea a III-a Vedere 725
discēdō -ere -cessī -cessum a pleca, a se îndepărat Verb: conjugarea a III-a Călătorie 726
gaudium -ī n. plăcere, bucurie, încântare Substantiv: declinarea a II-a Emoţii 727
caecus -a -um orb, nevăzător; întunecat, obscur Adjectiv: declinarea I şi declinarea a II-a Vedere 728
libet libēre libuit or libitum est este plăcut (+ dat. + infin.) Verb: impersonal Viaţă socială 729
centum o sută Adjectiv: numeral Măsură 730
cōnstō -stāre -stitī a stărui; constat, este un lucru clar că (+ ac. şi infin.) Verb: conjugarea I Vorbire/Oratorie 731
lingua -ae f. limbă; limbaj Substantiv: declinarea I Trupul 732
multitūdō -inis f. mulţime, număr Substantiv: declinarea a III-a Măsură 733
aeternus -a -um etern, veşnic Adjectiv: declinarea I şi declinarea a II-a Durată 734
circā în jur de (adv. şi prep. +ac.) Prepoziţie Loc 735
ōrātiō -ōnis f. vorbire, discurs Substantiv: declinarea a III-a Vorbire/Oratorie 736
potestās -ātis f. putere Substantiv: declinarea a III-a Oraş 737
tardus -a -um încet, greoi, lent Adjectiv: declinarea I şi declinarea a II-a Timp 738
for fārī fātus sum a vorbi Verb: deponent Vorbire/Oratorie 739
humus -ī f. pământ; humī: pe pământ Substantiv: declinarea a II-a Pământ şi Apă 740
testis -is m. mărturie Substantiv: declinarea a III-a Dreptate 741
īnferō īnferre intulī illātum a aduce, a pricinui; bellum īnferre: a porni la atac Verb: neregulat Război şi Pace 742
cūrō -āre a se îngriji, a se ocupa (+ ac.) Verb: conjugarea I Iubire 743
aes aeris n. cupru, bronz Substantiv: declinarea a III-a Afaceri/Bani 744
celer -is -e iute, rapid Adjectiv: declinarea a III-a Timp 745
prōcēdō -cēdere -cessī -cessum a înainta, a merge înainte, a reuşi Verb: conjugarea a III-a Mişcare 746
mēnsa -ae f. masă Substantiv: declinarea I Casă 747
pius -a -um pios, sfânt, curat Adjectiv: declinarea I şi declinarea a II-a Trăsături de Personalitate/Caracteristici 748
iūdicium -ī n. judecată, hotărâre, proces Substantiv: declinarea a II-a Dreptate 749
victōria -ae f. victorie Substantiv: declinarea I Război şi Pace 750
damnō -āre a condamna Verb: conjugarea I Dreptate 751
rārus -a -um rar, subţire, slab; deosebit, neobişnuit Adjectiv: declinarea I şi declinarea a II-a Măsură 752
tempestas -tātis f. perioadă de timp, anotimp; vreme rea, furtună Substantiv: declinarea a III-a Durată 753
imāgō -inis f. imagine, formă, figură Substantiv: declinarea a III-a Vedere 754
ōrō -āre a se ruga Verb: conjugarea I Religie 755
praeter pe lângă, de-a lungul; în afară, împotriva (+ ac.) Prepoziţie Loc 756
cōnsulō -sulere -suluī -sultum a consulta, a lua măsuri (+ ac.); luând în considerare interesele (+dat) Verb: conjugarea a III-a Oraş 757
iterum din nou Adverb Timp 758
porta -ae f. poartă Substantiv: declinarea I Oraş 759
intersum -esse -fuī a fi între; a lua parte la (+dat.); este în interesul (+ gen.) Verb: neregulat Loc 760
libīdō -inis f. pasiune, poftă, dorinţă Substantiv: declinarea a III-a Iubire 761
sustineō sustinēre sustinuī sustentum a ţine sus, a susţine, a suporta Verb: conjugarea a II-a Viaţă socială 762
aliquandō odată, câteodată Adverb Timp 763
māiōrēs māiōrum m. străbuni Substantiv: declinarea a III-a Familia 764
reperiō -perīre -pperī -pertum a găsi, a descoperi Verb: conjugarea a IV-a Educaţie/Cunoaştere 765
intrō -āre a intra Verb: conjugarea I Mişcare 766
pietās -tātis f. simţul datoriei, afecţiune în special între părinţi şi copii Substantiv: declinarea a III-a Familia 767
barbarus -ī m. străin, barbar Substantiv: declinarea a II-a Război şi Pace 768
culpa -ae f. vină, greşeală Substantiv: declinarea I Dreptate 769
iūstus -a -um drept, corect Adjectiv: declinarea I şi declinarea a II-a Dreptate 770
dōnec până ce Conjuncţie Timp 771
fluō fluere fluxī fluxum a curge Verb: conjugarea a III-a Pământ şi Apă 772
necesse (indecl. adj.) necesar Adjective: Indeclinable Afaceri/Bani 773
reor rērī rātus sum a gândi, a imagina, a presupune, a considera Verb: deponent Educaţie/Cunoaştere 774
tenebrae -brārum f. pl. umbre, întunecimi Substantiv: declinarea I Vedere 775
saeculum -ī n. generaţie, timp, epocă Substantiv: declinarea a II-a Durată 776
dīmittō -mittere -mīsī -missum a trimite Verb: conjugarea a III-a Verbe de comandă/control 777
licet chiar dacă Conjuncţie Dreptate 778
cinis cineris m./f. cenuşă Substantiv: declinarea a III-a Aer şi Foc 779
cōnsistō -sistere -stitī a se aşeza; a consta în Verb: conjugarea a III-a Vorbire/Oratorie 780
recēns -ntis nou, proaspăt Adjectiv: declinarea a III-a Timp 781
aliter de altfel Adverb Conjuncţii/Adverbe 782
laedō laedere laesī laesum a răni Verb: conjugarea a III-a Violenţă 783
probō -āre a aproba, a fi de acors; a convinge pe cineva (dat.) de ceva (ac.) Verb: conjugarea I Verbe de comandă/control 784
doleō -ēre doluī a simţi durere, a suferi Verb: conjugarea a II-a Emoţii 785
quārē cum? de ce? Adverb Pronume/Interogative 786
antequam înainte Conjuncţie Timp 787
reliquus -a -um lăsat, rămas Adjectiv: declinarea I şi declinarea a II-a Măsură 788
semel o singură dată Adverb Timp 789
ōdī ōdisse a urâ Verb: neregulat Emoţii 790
sīcut aşa cum Adverb Conjuncţii/Adverbe 791
peccō -āre a răni Verb: conjugarea I Dreptate 792
sēnsus -ūs m. simţământ, emoţie, gândire, sentiment Substantiv: declinarea a IV-a Emoţii 793
exsilium -ī n. exil, loc de exil Substantiv: declinarea a II-a Călătorie 794
cor cordis n. inimă; cordī est, este plăcut să (+ dat.) Substantiv: declinarea a III-a Trupul 795
dēnique în cele din urmă Adverb Timp 796
sapientia -ae f. înţelepciune Substantiv: declinarea I Educaţie/Cunoaştere 797
statim imediat, pe loc Adverb Timp 798
accidō -cidere -cidī a cădea, a se întâmpla Verb: conjugarea a III-a Mişcare 799
dēcernō -cernere -crēvī -crētum a decide, a rezolva Verb: conjugarea a III-a Educaţie/Cunoaştere 800
occīdō -cīdere -cīdī -cīsum a ucide Verb: conjugarea a III-a Violenţă 801
dēscendō -scendere -scendī -scēnsum a coborâ Verb: conjugarea a III-a Călătorie 802
hiems hiemis f. iarnă Substantiv: declinarea a III-a Durată 803
contineō -tinēre -tinuī -tentum a conţine, a reţine Verb: conjugarea a II-a Verbe de comandă/control 804
dēferō -ferre -tulī -lātum a aduce, a acorda Verb: neregulat Verbe de transport 805
oportet -ēre -uit se cuvine, trebuie (+ ac. + infin.) Verb: impersonal Viaţă socială 806
tribūnus -ī m. tribun, titlu de oficial roman, ca mīlitum, plēbis, aerāriī Substantiv: declinarea a II-a Oraş 807
bōs bovis m. bou; gen. pl. boum Substantiv: declinarea a III-a Animale/Plante 808
īrāscor īrāscī īrātus sum a se mânia; īrātus -a -um: mânios Verb: deponent Emoţii 809
aeger aegra aegrum bolnav Adjectiv: declinarea I şi declinarea a II-a Viaţă şi Fiinţă 810
forum -ī n. piaţă, forum Substantiv: declinarea a II-a Oraş 811
offerō offerre obtulī oblātum a prezenta, a oferi, a expune Verb: neregulat Verbe de transport 812
revocō -āre a chema înapoi, a a chema din nou Verb: conjugarea I Viaţă socială 813
cingō cingere cīnxī cīnctum a încinge, a înconjura Verb: conjugarea a III-a Război şi Pace 814
integer -gra -grum: neatins, proaspăt, întreg Adjectiv: declinarea I şi declinarea a II-a Trăsături de Personalitate/Caracteristici 815
validus -a -um tare, puternic, sănătos Adjectiv: declinarea I şi declinarea a II-a Trăsături de Personalitate/Caracteristici 816
alō alere aluī alitum a creşte, a hrăni Verb: conjugarea a III-a Viaţă şi Fiinţă 817
flōs flōris m. floare, înflorire Substantiv: declinarea a III-a Animale/Plante 818
īctus -ūs m. lovitură, izbire Substantiv: declinarea a IV-a Violenţă 819
colligō -ere -lēgī -lēctum a aduna laolaltă, a strânge Verb: conjugarea a III-a Verbe de comandă/control 820
pergō pergere perrēxī perrēctum a porni; a continua Verb: conjugarea a III-a Mişcare 821
praesēns -ntis prezent, imediat, de faţă Adjectiv: declinarea a III-a Loc 822
rēctus -a -um drept, direct Adjectiv: declinarea I şi declinarea a II-a Măsură 823
lātus -a -um larg, mare, amplu Adjectiv: declinarea I şi declinarea a II-a Măsură 824
praeceptum -ī n. precept, regulă; ordin Substantiv: declinarea a II-a Dreptate 825
recēdō -cēdere -cessī -cessum a se retrage, a se îndepărta Verb: conjugarea a III-a Mişcare 826
utrum dacă; utrum ... an: dacă ... sau Conjuncţie Conjuncţii/Adverbe 827
famēs -is f. foame Substantiv: declinarea a III-a Viaţă şi Fiinţă 828
pariō parere peperī partum a da naştere; a împlini Verb: conjugarea a III-a -iō Viaţă şi Fiinţă 829
appāreō -ēre -uī a se arăta, a fi vizibil Verb: conjugarea a II-a Vedere 830
quōmodo în ce fel, cum? Conjuncţie Pronume/Interogative 831
error -ōris m. rătăcire; greşeală Substantiv: declinarea a III-a Călătorie 832
forsitan, fortasse poate că Adverb Conjuncţii/Adverbe 833
convertō -vertere -vertī -versum a se întoarce, a îndrepta, a preface, a schimba Verb: conjugarea a III-a Mişcare 834
proficīscor -ficīscī -fectus sum a pleci, a porni, a proveni Verb: deponent Călătorie 835
secundus -a -um următor; favorabil; (ca numeral) al doilea Adjectiv: declinarea I şi declinarea a II-a Măsură 836
aperiō aperīre aperuī apertum a deschide Verb: conjugarea a IV-a Casă