VVLNVS

vulnus
Hasło
vulnus -eris n.
Definicja
rana
Część Mowy
Rzeczownik: 3 deklinacja
Grupa Semantyczna
Przemoc
Frekwencja
327
Polish