VTRVM

utrum
Hasło
utrum
Definicja
czy; utrum ... an: czy ... czy
Część Mowy
Spójnik
Grupa Semantyczna
Spójniki i przysłówki
Frekwencja
827
Polish