VT_1/VT_2/VT_4

ut
Hasło
ut, utī
Definicja
jak (+ indic.); tak, że, żeby (+ con.)
Część Mowy
Przysłówek
Grupa Semantyczna
Spójniki i przysłówki
Frekwencja
15
Polish