VSQVE

usque
Hasło
ūsque
Definicja
aż do
Część Mowy
Przysłówek
Grupa Semantyczna
Czas
Frekwencja
527
Polish