vox
Hasło
vōx vōcis f.
Definicja
głos, słowo, zdanie
Część Mowy
Rzeczownik: 3 deklinacja
Grupa Semantyczna
Mowa/retoryka
Frekwencja
169
Polish