VOLVPTAS

voluptas
Hasło
voluptās -ātis f.
Definicja
przyjemność
Część Mowy
Rzeczownik: 3 deklinacja
Grupa Semantyczna
Życie w społeczeństwie
Frekwencja
378
Polish