VOLO_3

volo
Hasło
volō velle voluī
Definicja
chcieć
Część Mowy
Czasownik: nieregularny
Grupa Semantyczna
Emocje
Frekwencja
66
Polish