unus
Hasło
ūnus -a -um
Definicja
jeden
Część Mowy
Przymiotnik: 1 i 2 deklinacja
Grupa Semantyczna
Rozmiary
Frekwencja
53
Polish