VNDIQVE

undique
Hasło
undique
Definicja
wszędzie, zewsząd
Część Mowy
Przysłówek
Grupa Semantyczna
Miejsce
Frekwencja
686
Polish