VMQVAM

umquam
Hasło
umquam
Definicja
kiedyś; nec umquam, nigdy
Część Mowy
Przysłówek
Grupa Semantyczna
Czas
Frekwencja
482
Polish