VLTIMVS

ultimus
Hasło
ultimus -a -um
Definicja
najdalszy, ostatni
Część Mowy
Przymiotnik: 1 i 2 deklinacja
Grupa Semantyczna
Geografia
Frekwencja
432
Polish