VIVO

vivo
Hasło
vīvō vīvere vīxī vīctum
Definicja
żyć
Część Mowy
Czasownik: 3 koniugacja -ō
Grupa Semantyczna
Życie
Frekwencja
156
Polish