VIRTVS

virtus
Hasło
virtūs -ūtis f.
Definicja
cnota, doskonałość moralna, męstwo
Część Mowy
Rzeczownik: 3 deklinacja
Grupa Semantyczna
Osobowość/Cechy charakterystyczne
Frekwencja
111
Polish