VIDEO

video
Hasło
videō vidēre vīdī vīsum
Definicja
widzieć
Część Mowy
Czasownik: 2 koniugacja
Grupa Semantyczna
Wzrok i wygląd
Frekwencja
31
Polish