VICTOR

victor
Hasło
victor -ōris m.
Definicja
zwycięzca
Część Mowy
Rzeczownik: 3 deklinacja
Grupa Semantyczna
Wojna i pokój
Frekwencja
340
Polish