VETVS

vetus
Hasło
vetus veteris
Definicja
stary
Część Mowy
Przymiotnik: 3 deklinacja
Grupa Semantyczna
Czas
Frekwencja
295
Polish