VESTER

vester
Hasło
vester vestra vestrum
Definicja
wasz
Część Mowy
Przymiotnik: 1 i 2 deklinacja
Grupa Semantyczna
Zaimki
Frekwencja
282
Polish