verto
Hasło
vertō vertere vertī versum
Definicja
obracać
Część Mowy
Czasownik: 3 koniugacja -ō
Grupa Semantyczna
Ruch
Frekwencja
288
Polish