VERBVM

verbum
Hasło
verbum -ī n.
Definicja
słowo
Część Mowy
Rzeczownik: 2 deklinacja
Grupa Semantyczna
Pisanie/literatura/poezja
Frekwencja
188
Polish