VENIO

venio
Hasło
veniō venīre vēnī ventum
Definicja
przychodzić
Część Mowy
Czasownik: 4 koniugacja
Grupa Semantyczna
Ruch
Frekwencja
63
Polish