VELVT_1

velut
Hasło
velut
Definicja
tak jak
Część Mowy
Przysłówek
Grupa Semantyczna
Spójniki i przysłówki
Frekwencja
447
Polish