VEL_1/VEL_2

vel
Hasło
vel
Definicja
albo; vel ... vel: albo … albo
Część Mowy
Spójnik
Grupa Semantyczna
Spójniki i przysłówki
Frekwencja
141
Polish