VE

ve
Hasło
ve
Definicja
lub (enklityka)
Część Mowy
Spójnik
Grupa Semantyczna
Spójniki i przysłówki
Frekwencja
307
Polish