VANVS

vanus
Hasło
vanus -a -um
Definicja
pusty; fałszywy
Część Mowy
Przymiotnik: 1 i 2 deklinacja
Grupa Semantyczna
Oszustwo
Frekwencja
856
Polish