VALIDVS

validus
Hasło
validus -a -um
Definicja
silny
Część Mowy
Przymiotnik: 1 i 2 deklinacja
Grupa Semantyczna
Osobowość/Cechy charakterystyczne
Frekwencja
816
Polish