VALEO

valeo
Hasło
valeō valēre valuī
Definicja
mieć siłę, mieć znaczenie, być zdrowym; valē: żegnaj!
Część Mowy
Czasownik: 2 koniugacja
Grupa Semantyczna
Życie w społeczeństwie
Frekwencja
539
Polish