VAGVS

vagus
Hasło
vagus -a -um
Definicja
zmienny, chwiejny
Część Mowy
Przymiotnik: 1 i 2 deklinacja
Grupa Semantyczna
Podróżowanie
Frekwencja
674
Polish