VACVVS

vacuus
Hasło
vacuus -a -um
Definicja
pusty
Część Mowy
Przymiotnik: 1 i 2 deklinacja
Grupa Semantyczna
Rozmiary
Frekwencja
673
Polish