TVVS

tuus
Hasło
tuus -a -um
Definicja
twój
Część Mowy
Przymiotnik: 1 i 2 deklinacja
Grupa Semantyczna
Zaimki
Frekwencja
44
Polish