TV

tu
Hasło
tū tuī tibi tē
Definicja
ty
Część Mowy
Przymiotnik: 1 i 2 deklinacja
Grupa Semantyczna
Zaimki
Frekwencja
9
Polish