tristis
Hasło
trīstis -e
Definicja
smutny, bolesny
Część Mowy
Przymiotnik: 3 deklinacja
Grupa Semantyczna
Emocje
Frekwencja
275
Polish