TRES

tres
Hasło
trēs tria
Definicja
trzy
Część Mowy
Liczebnik
Grupa Semantyczna
Rozmiary
Frekwencja
533
Polish