TRANSEO_1

transeo
Hasło
trānseō -īre -iī -itum
Definicja
przechodzić
Część Mowy
Czasownik: nieregularny
Grupa Semantyczna
Podróżowanie
Frekwencja
431
Polish