TRAHO

traho
Hasło
trahō trahere trāxī trāctum
Definicja
ciągnąć
Część Mowy
Czasownik: 3 koniugacja -ō
Grupa Semantyczna
Czasowniki o znaczeniu nakazywania lub rządzenia
Frekwencja
213
Polish