TRADO

trado
Hasło
trādō -dere -didī -ditum
Definicja
przekazywać, zdradzić
Część Mowy
Czasownik: 3 koniugacja -ō
Grupa Semantyczna
Interesy/pieniądze
Frekwencja
297
Polish