TOTVS

totus
Hasło
tōtus -a -um
Definicja
cały
Część Mowy
Przymiotnik: 1 i 2 deklinacja
Grupa Semantyczna
Rozmiary
Frekwencja
78
Polish