TESTIS_1

testis
Hasło
testis -is m.
Definicja
świadek
Część Mowy
Rzeczownik: 3 deklinacja
Grupa Semantyczna
Sprawiedliwość i prawo
Frekwencja
741
Polish