tertius
Hasło
tertius -a -um
Definicja
trzeci
Część Mowy
Przymiotnik: 1 i 2 deklinacja
Grupa Semantyczna
Rozmiary
Frekwencja
682
Polish