TERRA

terra
Hasło
terra -ae f.
Definicja
ziemia
Część Mowy
Rzeczownik: 1 deklinacja
Grupa Semantyczna
Woda i powietrze
Frekwencja
70
Polish