TENEO

teneo
Hasło
teneō -ēre -uī tentum
Definicja
trzymać
Część Mowy
Czasownik: 2 koniugacja
Grupa Semantyczna
Inne
Frekwencja
106
Polish