TENDO

tendo
Hasło
tendō tendere tetendī tentum
Definicja
wyciągać, kierować, podążać
Część Mowy
Czasownik: 3 koniugacja -ō
Grupa Semantyczna
Podróżowanie
Frekwencja
529
Polish