TEMPVS_1

tempus
Hasło
tempus -oris n.
Definicja
czas
Część Mowy
Rzeczownik: 3 deklinacja
Grupa Semantyczna
Czas
Frekwencja
89
Polish